Upptäckte en liten detalj jag missat i föregående inlägg om Silver Bulls senaste inköp. Beskauga South som är den lilla men mer höghaltiga tillgången som ingår i projektet (1,5 km söder om den stora tillgången) har väldigt intressant närliggande produktionspotential. Vi pratar över 100% IRR och över $100 miljoner i vinst med extremt lågt capex.

Följande siffror är från Copperbelts presentation av Beskauga South: http://copperbeltlimited.com/fileadmin/PDFs/2018/South_Beskauga_Presentation__Mar_2018.pdf

Tillgång: 440,700 Oz guld 1.10g/t
Exploration Potential: 3 moz
IRR vid $1200 guld: 97%
NPV vid $1200 guld (10%): $69.0 miljoner
Produktionskostnad per oz: $566
Livslängd: 10 år
Total Revenue Free: $118.7 miljoner
Total CAPEX: $21.4 miljoner

Det är en väldigt liten gruva (i nuläget), men det som gör den intressant är ett CAPEX på makalösa $21,4 miljoner vilket i sin tur leder till såpass höga marginaler på gruvan. Enligt presentationen verkar de ha någon deal att köpa in ett modular plant till gruvan från ett bolag i Sydafrika vilket håller ner kostnaderna och tiden för att sätta gruvan i produktion (eftersom delarna redan är klara).

NPV ovan kanske inte är superimponerande men tänk på att $69 miljoner är beräknat vid $1200 guld och en discount rate på 10%. Vid dagens guldpris bör IRR ligga en bra bit över 100%. Årlig produktion kommer bli ynkliga 10,000 oz guld men kommer fortfarande generera ca $15 miljoner i ren vinst till bolaget varje år.

Silver Bull har nu alltså en möjlig närliggande produktionsmöjlighet att pitcha i sitt kommande promotionprogram. Notera även uppsidan i det här “lilla” projektet: 3 miljoner oz (höghaltigt).