Har fått några nya charts & kommentar av Bara-bra senaste dagarna angående guldprisets senaste rörelser:

Perioden efter 4 jan 2019 fram till idag en running correction. Efter sådana brukar det komma ovanligt starka uppgångar möjligtvis av samma dignitet som hela uppgången innan korrektionen. Början av nästa vecka bör bli spännande. Här är två kompletterande charts: