Efter min senaste diskussion med Bara-bra om maximal avkastning postade jag det här inlägget: https://guldaktier.se/2016/05/15/bara-bra-om-guldaktier-optionsteori-maximal-avkastning/

I det inlägget går Bara-bra igenom hur man ska tänka utifrån optionsteori som inte är helt enkelt att greppa (för mig). Här är del två av den diskussionen där jag ställer ytterligare frågor:

Dave: Jag förstod aldrig det här du skrev “Ju längre från atm man ligger på båda sidor från atm desto mer sjunker delta. Problemet vid långvariga och stora uppgångar är att hålla sig nära atm och växla ned sig mot företag som idag ligger out or way out”

Bara-bra: Det är optionsteori (ren matematik) och kan vara rätt komplext försöka förklara med några enkla meningar för den som inte är insatt i grunderna! Om du söker max teoretisk avkastning på en optionsplacering idag på en förväntad rörelse i underliggande (guld) ska du välja en ATM (at the money) option med realvärde noll. Ju längre från noll du ligger på bägge sidor desto mer sjunker delta (avkastningen på din optionsplacering) jmfrt med max. Optionsplaceringar är i praktiken oftast avsedda för att under hög risk/stor avkastning fånga upp relativt små rörelser under kort tid. Problemet när det gäller stora rörelser under längre tid är att ATM idag kommer att förflytta sig under resans gång (realvärdet förändras)

Dave: Växlar man då från ATM till Out of money för att maximera avkastningen för att inte lutningen ska plana ut i en bull market?

Bara-bra: Det är ett annat sätt att försöka hantera problemet. Jag skulle snarare säga att man ska sträva efter att alltid försöka ligga så nära ATM som möjligt. I alla fall under den mest expansiva fasen. ATM idag ITM imorgon,,, växla ned till ATM igen och upprepa vid behov. Glöm dock inte att juniorer reagerar mest på andraderivatan medan mer mogna företag (in the money) reagerar på första derivatan. Därför slutar juniorer öka i värde långt innan mogna företag (andraderivatan på guldet)

Dave: Om du översätter det du skriver till verkligheten blir det att man ska äga gruvor som varken tjänar eller förlorar pengar i nuläget, och för juniorer ska man äga tillgångar vars värde ligger precis på gränsen till att vara lönsamma vid dagens guldpris?

Bara-bra: Det är rätt uppfattat, då får man dem billigt o med en oändlig hävstång, noll i nämnaren.

Slut. Hoppas detta hjälpte.