Guldbolaget Treasury Metals har varit på radarn länge, men aldrig inköpt pga värderingen. Senaste veckorna har dock värderingen förändrats då aktiekursen rasat. Marknadsvärdet är nere på $30 m vilket kan anses vara lågt med tanke på att huvudprojektets NPV efter skatt över C$300 miljoner. OBS att detta är high grade, med bra marginaler.

Huvudprojektet heter Goliath Gold och ligger i södra Ontario och är i tillståndsprocessen före eventuell konstruktion med följande profil:

Årlig produktionskapacitet: 90 k oz aueq
Livslängd: 13 år
Halt: 2,3 g/t
NPV efter skatt: $300 miljoner
CAPEX: $133 miljoner
AISC: $611/oz
Kassa: $3 miljoner

Jag är inte tillräckligt insatt för att avgöra hur bra det går i tillståndsprocessen, men utifrån det som står i presentationen går allt som det ska, om man bortser från frågetecknet kring tillståndsprocessen ser det väldigt lovande ut. En aktie att plocka in i portföljen om aktien fortsätter handlas här nere eller rasar vidare.