Ang strategier för investeringar i guldaktier skrev Bara-bra detta för någon vecka sedan, postar diskussionen nedan:

Bara-bra: Vad du söker efter är maximal avkastning i valet mellan olika goldminers på guldets förväntade uppgångar. Samma för silver o silverbolag. Är det rätt uppfattat?

Dave: Ja.

Bara-bra: Jag kommer nu använda lite optionsteori. Vi kan se en gruva som första derivatan på underliggande, dvs en gruva är en option på guldet i marken med avseende på guldpriset. Hävstången anges som delta = förändringen av gruvans värde när guldpriset ändras. En junior (med eller utan egen produktion) är en option på en mogen gruva. Låt mig tillägga vars framtida potentiella värde o nödvändiga investeringar vi inte vet så mkt om än. Ok so far?

Dave: Ja.

OK då kan vi återgå till optionsteorin, inom den brukar man skilja på “in the money” (gruvan har idag ett realvärde som är positivt tjänar pengar), “at the money” ( gruvan går precis jämnt upp och saknar realvärde) samt slutligen “out of money” dvs gruvan går med förlust o har ett negativt realvärde. Eftersom vi pratar om optioner så tillkommer även ngt som heter tidsvärde, dvs vad är lottsedeln värd att underliggande kan komma att öka.

Nu är de elementära grunderna fastlagda. Förutom ovanstående indelningar av optioner (“in”, “at” o “out of” tillkommer “way in of money” and “way out of money”. Way in innebär att hävstången är praktiskt taget borta eftersom bolagets kostnader i förh till vinsterna blivit försummbara. Way out innebär att gruvan junioren ligger så långt bort fr positivt realvärde att vi inom överskådlig tid ej kan se hur det ska komma dit, en riktig högoddsare mao. Men som lottsedel har den fortfarande ett värde (man vet ju aldrig).

Diskussion vi tidigare hade om vilket typ av bolag som ger most bang for the bucks när guldet går upp eller som man matematiskt skulle säga har högst delta. Vi delade då in bolagen i följande kategorier. Way out (of money), out of m, at the m, in the m och slutligen way in of m. Värdet kan delas in i real värde och i tidsvärde. Most bang for the money erhålles at the money (atm) dvs när företaget går precis jämnt upp vid rådande pris för guld. Ju längre från atm man ligger på båda sidor från atm desto mer sjunker delta. Problemet vid långvariga och stora uppgångar är att hålla sig nära atm och växla ned sig mot företag som idag ligger out or way out

Dave: Menar du att det är bra att växla från atm till way out ju längre bullmarknaden går?

Bara-bra: Tvärtom, ju längre den går (högre) desto mer kommer tidigare atm flytta sig mot itm och kanske tom way itm (in the money) och därigenom ge lägre delta. Vill man ha max delta hela vägen (obs gäller bara i den konkava delen av priskurvan då otm (out of money) snabbare vänder ned än itm)

Det gäller alltså att hela tiden balansera mot gdxj/gdx relationen. Kan ta lite tid förstå hur det fungerar. Bästa sättet lära sig är att kämpa själv (tänka själv) Du är själv den bäste läraren