En väldigt intressant observation av Bara-bra gällande oljan, ett tydligt mönster är tiden mellan toppar och bottnar i priset (se graf nedan). Priset befinner sig just nu vid en sådan punkt, där priset förväntas bottna baserat på detta mönster. Från denna botten till nästa topp tar ca 10 år, och baserat på Bara-bras TA kommer den toppen ligga kring $400, ca 1000% högre än dagens pris: