Det är mycket snack om börsras just nu, stämningen påminner om den som rådde september 2011, som sedan visade sig vara det bästa köpläget på börsen på länge. Allt skulle kollapsa sades det, inget kunde göras åt skulderna, centralbankerna var chanslösa, detta budskap pumpas nu ut igen som aldrig förr, enda skillnaden är att börsen nu står 100% högre än då.

Vad få verkar förstå är att i en ekonomi baserad på pengar ur intet kan de som skapar penningmängden sätta vilket pris de vill på olika tillgångsslag, det finns ingen begränsning så länge deras makt att skapa pengar inte utmanas. Vad som händer med börsen kommande månader är därför mer komplext än vad de som tror på kollaps vill få oss att tro, börsen kan t.ex göra precis vad den gjorde på 90-talet, starta en av de största uppgångsfaserna vi sett:

Och ju fler som tror en sak, ju troligare är det att börsen gör det motsatta, åtminstone i en värld där prissättningen styrs av ett fåtal penningskapande aktörer. Tittar vi på underliggande fundamenta, mängden pengar som skapas och styr transaktionsvolymen så talar den för högkonjunktur, se graf: https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.png?g=1LQu

Det finns i nuläget inga tecken på kollaps eller ens lågkonjunktur. Börsen har haft en korrektion i en stor uppgångsfas, men börsen är inte konjunkturen och styr inte transaktionsvolymen i ekonomin (BNP), det gör däremot bankernas penningmaskiner. Så baserat på detta, vad väntar härnäst? Total kollaps eller fortsatt nominell uppgång påtryckt av utspädd penningmängd? Vad tror du?