Inlägget är en samling av kommentarer av Bara Bra i kommentarfältet:

Den Sista Pusselbiten?

GDXJ/GDX

Chartet visar utvecklingen av junior goldminers index (gdxj) vs goldminers index (gdx) sedan 2009 till dags datum. Man kan notera att relationen toppade i början av 2011, dvs juniorerna började sjunka långt, nästan ett helt år, innan de mer mogna producenterna började sin nedgång kring årsskiftet 2011/2012. FNV satte sin ATH så sent som aug 2014 och har inte tappat mkt sen dess heller. Går man ner på bolagsnivå ser det lite mer spretigt ut förstås och det har funnits juniorer som både hunnit tre- och femdubblat sin kurs sedan maj/juni 2013.

Relationen gdxj/gdx har dock trendmässigt varit sjunkande fram till idag.
Men nu ÄNTLIGEN får man kanske säga ser det ut som att ökenvandringen för miningbolag o speciellt juniorer skall vara slut. Det ser iaf väldigt lovande ut tekniskt i chartet ovan för långa placeringar i miningsektorn iom att relationen sannolikt kommer att inleda eller nyss börjat inleda en flerårig uppgång.

Om gdxj/gdx indikatorn….. vad mäter den och hur skall den tolkas?

Innan vi går in på rubricerade frågeställning måste vissa grundläggande först påpekas.
I grunden handlar naturligtvis allt om guldets utveckling och därmed både juniorers och mer mogna guldproducenters utveckling. Vad är en gruva? Jo, det är evig option på guldpriset. Vad är en junior? Jo det är något som kan bli en producerande gruva, dvs en option på gruva. Om en gruva är förstaderivatan med avseende på guldpriset, blir då en junior andraderivatan fortfarande med avseende guldpriset. Lite förenklat, när guldpriset stiger (allt annat lika) så ska värdet av gruvan stiga snabbare eller (delta gruvan/ delta guldet) ska vara positiv eftersom värdet på gruvan har en naturlig leverage pga brytningskostnader. När guldpriset fördubblas har vinstmarginalerna kanske femdubblats. Jag skriver ”lite förenklat” därför att gruvans uppgång bromsas normalt in innan guldet…insiders börjar sälja av innan då egentligen är inte det ögonblickliga guldpriset i sig det viktigaste utan mer vad man tror om guldprisets utveckling i framtiden.

Relationen junior/guld mot gruva/guld blir i matematiska termer samma sak som junior/gruva eftersom delta guldet kvittas bort.
Stigande relation (=andraderivatan guld positiv) betyder att guldpriset accellererar (eller förväntas accellerera) och sjunkande relation betyder att guldpriset bromsar in. Kurvan är antingen konvex eller konkav. Om vi lite förenklat antar guldpriset rör sig som en sinuskurva kommer också relationen röra sig som en sinuskurva fast med dubbla frekvensen. Halva uppgången accellererar den och halva bromsar den in. I mitten varken accellererar eller bromsar den och det kallas flexionspunkten.

I verkligheten rör sig ju inte guldet i perfekta sinuskurvor så vi måste vara lite försiktiga när vi försöker tolka gdxj/gdx indikatorn. Det kräver en hel del eftertanke då man måste pussla underliggande (guldet) med både förstaderivatorna (gdx/guld o gdxj/guld) och andraderivatan (gdxj/gdx) för att kunna få en helhetsbild om vad som kan vara på gång

Avgörandets stund är nära: ska gdxj/gdx indikatorn börja bita?