Någon som kommer ihåg Peak Oil? Det var ett begrepp som ursprungligen myntades av den amerikanske professorn M. King Hubbert som skapade en teori för att förutspå produktionsutvecklingen av olja inom ett specifikt område. Sedan vidareutvecklades teorin av andra till att gälla för hela världen. Ett antal “experter” med bl a den svenske fysikprofessorn Kjell Aleklett i spetsen skapade stora rubriker när de menade att vi hade nått produktionstoppen för olja och att civilisationen sakta men säkert var på väg mot en ny ekonomisk istid. Verkligheten blev ju som bekant en annan, stigande priser satte fart på både oljesand och skifferolja så just den diskussionen har för tillfället hamnat i skymundan.

Bland guldprofeterna hörs nu istället Peak Gold, det vill säga att guldproduktionen snart kommer att toppa, kanske redan i år. Det grundar sig på ett flertal faktorer.

  1. Man hittar mindre och mindre guld. Det här är naturligtvis problemet med stort P. Om man tittar på antalet nya fyndigheter så “peakade” dessa 1995 då man (beroende på vilken källa man använder) hittade mellan 150-200 Moz i nya fyndigheter, se nedanstående bild.
Man hittar mindre och mindre guld.
Man hittar mindre och mindre guld.

Som man ser på bilden så var det flera år runt 1995 där man hittade ganska mycket guld. Sedan minskade det under några år för att sedan öka igen runt 2005 (där man ändå var långt ifrån vad man hittade 1995). Mellan 1990-1999 så hittade man drygt 1000 miljoner nya oz. Mellan 2000-2009 drygt hälften av det. Ett tapp på knappa 500 miljoner oz där med andra ord.

Idag räknar man med att det tar ungefär 20 år från upptäckt till produktion vilket (väldigt) grovt räknat innebär att vi under året kommer att dra igång det vi hittade 1995. Vilket ju var toppåret för nya fyndigheter.

Det som också är intressant är att från 2010 och framåt så har man hittat väldigt lite guld (relativt sett) trots ett skenande guldpris och trots att bolagen satsat mer på prospektering än någonsin tidigare, se nedanstående bild.

Mer prospektering ledde inte till att man hittade mer guld.
Mer prospektering ledde inte till att man hittade mer guld.

Vad det kommer att innebära för guldpriset om man tittar lite längre framåt i tiden kan man bara spekulera i.

  1. Halterna på guldet har sjunkit konstant de senaste 10 åren…
Guldhalterna sjunker.
Guldhalterna sjunker.
  1. …vilket leder oss in på att det blir dyrare och dyrare att utvinna guldet. Lägre halter, ökade energikostnader, högre personalkostnader, fyndigheter som ligger djupare och mer svåråtkomligt till och så vidare gör att kostnaden för att utvinna guldet stiger.
Kostnaderna stiger.
Kostnaderna stiger.
  1. Det låga guldpriset gör dels att många bolag kör den bästa delen av sina fyndigheter vilket gör att resterande delar av fyndigheten kräver ännu högre priser på guld för att fungera ekonomiskt, dels att alla bolag drar ner på allt de kan inkluderat prospektering för att överleva överhuvudtaget.

Allt detta sammantaget gör att vi står inför en framtid med en produktion som inte går att ersätta eftersom det inte finns tillräckligt med fyndigheter att ersätta den med.

Peak Gold är här och att detta kommer att märkas på guldpriset råder det inget tvivel om. Det kan ta ett år, tre år eller fem år, men förr eller senare kommer världen inse att guldet, till skillnad från amerikanska dollar, är en ändlig resurs.